Image by Jason Dent

SPORY SĄDOWE

reprezentujemy klientów przed sądami i urzędami w sprawach:

  • cywilnych (np. o zapłatę)

  • gospodarczych

  • z zakresu prawa pracy

  • spornych z ZUS (odwołania od decyzji)

  • rodzinnych

  • spadkowych

  • administracyjnych

  • karnych

Skontaktuj się z nami!