top of page
Business

PRAWO PRACY

umowy | regulaminy | PIP | ZUS | porady dla pracowników i pracodawców | spory sądowe

  • tworzymy wzory umów HR (o pracę/współpracę/zlecenie/świadczenie usług/dzieło)

  • doradzamy działom HR (w tym w sprawach spornych z pracownikami/współpracownikami)

  • tworzymy Regulaminy pracy, Regulaminy wynagrodzeń,

​       Regulaminy świadczenia usług (OWU) itp.

  • tworzymy wzory innych dokumentów HR-owych

       (formularze, wnioski urlopowe, oświadczenia rodziców,

       porozumienia dot. udostępnienia sprzętu, Multisport, umowy dotyczące szkoleń itp.)

  • wspieramy w trakcie kontroli PIP i ZUS

  • prowadzimy postępowania sądowe z zakresu prawa pracy

       (w imieniu pracodawcy/pracownika), w tym sporządzamy odwołania

       od decyzji ZUS (jesteśmy w tym specjalistami)

Dział prowadzi:  radca prawny Marta Urbańska


Skontaktuj się z nami:

@ | kancelaria@e-lawlab.com

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Kontakt.

bottom of page