top of page

PRAWA AUTORSKIE ©

© Produkty elektroniczne dostępne w naszym Sklepie stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują lawLAB.

© Rozpowszechnianie i/lub udostępnianie przez Kupującego bez zgody lawLAB produktów elektronicznych zakupionych w naszym Sklepie innym osobom może stanowić naruszenie praw autorskich przysługujących lawLAB do produktów elektronicznych. Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością prawną wobec lawLAB.

bottom of page