Coach relacji Izabela Klera

Rozpoczęliśmy współpracę z Coachem relacji Izabelą Klera!


Rozwód i sprawy rodzinne często wymagają wsparcia na różnych płaszczyznach - nie tylko prawnego, ale też wsparcia w nowych i stresujących sytuacjach, które wiążą się często z rozpadem rodziny i sprawą sądową.


W takich sytuacjach warto porozmawiać z psychologiem lub Coachem relacji - osobą, która zna i rozumie specyfikę konfliktów i kryzysów małżeńskich, jak i partnerskich, spraw rozwodowych i konfliktów rodzicielskich oraz wspiera w przejściu przez trudny proces rozwodowy oraz pomaga radzić sobie w sporach z byłym partnerem po rozstaniu (zwłaszcza dotyczących dzieci).

Coach relacji wysłucha, przeanalizuje sytuację życiową i pomaga w spojrzeniu na nią z innej perspektywy. Pomaga podnieść zadowolenie i poziom życia w sytuacji kryzysowej, jaką jest rozpad rodziny. Zaopatruje w odpowiednie narzędzia do odnalezienia motywacji i chęci działania. Pomaga odnaleźć pozytywne strony w trudnych sytuacjach życiowych. Wspiera w podniesieniu samooceny w celu dokonania pozytywnych zmian w życiu. Pracuje w celu podniesienia umiejętności interpersonalnych dla lepszego radzenia sobie w sytuacjach

konfliktowych i trudnych.Dowiedz się więcej o współpracy

z coachem relacji:
IZABELA KLERA Coach relacji Wsparcie w trakcie rozwodów i spraw rodzinnych ☎ +48 691 170 803 @ izabela.klera@e-lawlab.com Zna i rozumie specyfikę konfliktów i kryzysów małżeńskich, jak i partnerskich, spraw rozwodowych i konfliktów rodzicielskich. Wspiera w przejściu przez trudny proces rozwodowy oraz pomaga radzić sobie w sporach z byłym partnerem po rozstaniu (zwłaszcza dotyczących dzieci). Pomaga osobom, które chcą pracować nad relacjami z samym sobą i innymi osobami (w tym zwłaszcza nad relacjami z byłym partnerem oraz z dziećmi po rozpadzie rodziny). Działa w obszarze szeroko rozumianej poprawy życia i nastroju, co obejmuje m.in.: -> ocenę sytuacji w relacji, rodzinie i związku (partnerstwo, małżeństwo), w tym zwłaszcza po rozstaniu, -> ocenę sytuacji życiowej i rozpoznanie potencjalnych zagrożeń powodujących spadek nastroju i negatywne myślenie, -> pomoc w pozytywnej transformacji, ułatwiającej radzenie sobie w sytuacjach nowych i stresowych, -> rozbudzenie chęci do pozytywnego myślenia, -> wysłuchanie i zaopatrzenie w odpowiednie narzędzia do odnalezienia motywacji

i chęci działania, -> odnalezienie pozytywnych stron w trudnych sytuacjach życiowych, -> podniesienie samooceny w celu dokonania pozytywnych zmian w życiu, -> podniesienie zadowolenia i poziomu życia w sytuacji kryzysowej, jaką jest rozpad rodziny, -> podniesienie umiejętności interpersonalnych w celu lepszego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych, -> podniesienie samooceny w celu eliminacji toksycznych osób i sytuacji w życiu, aby osiągnąć poprawę jakości życia. Spotkania z coachem odbywają się w gabinecie w Poznaniu lub online.Dowiedz się więcej o współpracującym z nami Coachem relacji:

*** Moja praca z klientem to wsłuchanie się w jego potrzeby. To bycie obok człowieka w jego troskach, zwłaszcza gdy nagle zmienia się całe jego życie. To wysłuchanie i wsparcie w trudnych chwilach i dylematach. To patrzenie w tym samym kierunku, co drugi człowiek. To wyrozumiałość, współczucie i szeroko pojęta empatia dla drugiego człowieka. To poprawa jakości życia osoby, którą poznaję podczas współpracy. To pomoc w sytuacji kryzysowej, jaką jest rozpad rodziny. Moja praca polega na przeanalizowaniu sytuacji życiowej klienta i pomocy w spojrzeniu na nią z innej perspektywy. Często zdarza się, że klient został wysłuchany i usłyszany dopiero w moim gabinecie. Sprawia to, że po naszym spotkaniu wychodzi on dużo lżejszy – wolny od negatywnych emocji i wrażeń, które się w nim mieszały ... Moja praca polega na całkowitej akceptacji klienta. To absolutna lojalność i dyskrecja. Klient nigdy nie był, nie jest i nie będzie przeze mnie oceniany. Ja nie krytykuję. Lubię mojego klienta i akceptuje go takim, jaki jest. Szanuję go i traktuję jako kogoś ważnego, jedynego i niepowtarzalnego. Mój klient to wartość bezwzględna to wartość niepodważalna to wartość dla mnie najwyższa. Izabela Klera Facebook #FIT COACH Izabela Klera

Coach relacji Izabela Klera


83 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie