top of page
Image by Fabian Møller

COACH RELACJI

Wsparcie podczas rozwodu i stresujących chwil

Rozwód i sprawy rodzinne często wymagają wsparcia na różnych płaszczyznach - nie tylko prawnego,

ale też wsparcia w nowych i stresujących sytuacjach, które wiążą się często z rozpadem rodziny i sprawą sądową.


W takich sytuacjach warto porozmawiać z psychologiem lub coachem relacji - osobą, która zna i rozumie specyfikę konfliktów i kryzysów małżeńskich, jak i partnerskich, spraw rozwodowych i konfliktów rodzicielskich oraz wspiera w przejściu przez trudny proces rozwodowy oraz pomaga radzić sobie w sporach z byłym partnerem po rozstaniu (zwłaszcza dotyczących dzieci).

Coach relacji wysłucha, przeanalizuje sytuację życiową i pomaga w spojrzeniu na nią z innej perspektywy. Pomaga podnieść zadowolenie i poziom życia w sytuacji kryzysowej, jaką jest rozpad rodziny. Zaopatruje w odpowiednie narzędzia do odnalezienia motywacji i chęci działania.

Pomaga odnaleźć pozytywne strony w trudnych sytuacjach życiowych.

Wspiera w podniesieniu samooceny w celu dokonania pozytywnych zmian w życiu. Pracuje w celu podniesienia umiejętności interpersonalnych dla lepszego radzenia sobie w sytuacjach

konfliktowych i trudnych.

Dowiedz się więcej o współpracy z coachem relacji:

Izabela Klera Coach relacji (1).jpeg

IZABELA KLERA

Coach relacji

Wsparcie w trakcie rozwodów i spraw rodzinnych

Dowiedz się więcej:

Coach relacji Izabela Klera

Facebook #FIT COACH Izabela Klera

bottom of page