Yellow%20designer%20flat%20lay%20desk_edited.jpg

HR, PRAWO PRACY

umowy | regulaminy | PIP | ZUS | porady dla pracowników i pracodawców | spory sądowe

  • tworzymy wzory umów HR (o pracę/współpracę/zlecenie/świadczenie usług/dzieło)

  • doradzamy działom HR (w tym w sprawach spornych z pracownikami/współpracownikami)

  • tworzymy Regulaminy pracy, Regulaminy wynagrodzeń, Regulaminy świadczenia usług (OWU) itp.

  • tworzymy wzory innych dokumentów HR-owych (formularze, wnioski urlopowe, oświadczenia rodziców, porozumienia dot. udostępnienia sprzętu, Multisport, umowy dotyczące szkoleń itp.)

  • wspieramy w trakcie kontroli PIP i ZUS

  • prowadzimy postępowania sądowe z zakresu prawa pracy (w imieniu pracodawcy/pracownika), w tym sporządzamy odwołania od decyzji ZUS (jesteśmy w tym specjalistami)


Skontaktuj się z nami!​